Emigreren naar Spanje

Seguridad Social

Seguridad Social, ziektekostenverzekering, zorgverzekering, hospitalisatieverzekeringWanneer u emigreert naar Spanje en u een pensioen of uitkering geniet in Nederland kunt u zich laten inschrijven bij het Spaanse ziekenfonds, de Seguridad Social.

 

 

De Nederlandse uitkerings- of pensioeninstantie gaat een zogeheten zorgverzekeringswet-bijdrage (ook wel premievervangende- of buitenland bijdrage genoemd) op uw uitkering of pensioen inhouden. Vervolgens zal deze bijdrage worden afgedragen aan het Zorginstituut Nederland (voorheen het College voor Zorgverzekeringen, afgekort CvZ). U heeft hierdoor recht op medische zorg in Spanje en kunt zich daarvoor inschrijven bij de Seguridad Social. De kosten voor uw medische zorg worden door Nederland (lees het Zorginstituut Nederland) aan Spanje vergoed.

Afmelden bij uw huidige zorgverzekeraar in Nederland

Uw Nederlandse zorgverzekeraar dient tijdig door u in kennis gesteld te worden van uw verhuizing naar Spanje. Deze beëindigt op de datum van uw emigratie uw bestaande zorgverzekering en stopt met het innen van de nominale premie.

Aanmelden Zorginstituut Nederland

U dient bij het Zorginstituut Nederland een aanvraag voor een verdragsformulier 121 in te dienen. Nadat het Zorginstituut Nederland deze aanvraag heeft ontvangen en gecontroleerd bij uw uitkerings- of pensioeninstantie, verstuurt dit instituut het verdragsformulier 121. Dit is een verklaring waarin staat dat u (en evt. uw medegezinsleden) recht heeft/hebben op medische zorg in Spanje. Tevens geeft het Zorginstituut Nederland de ingangsdatum en de in te houden premies door aan uw uitkerings- of pensioeninstantie. Ontvangt u inkomsten uit meerdere bronnen, geef deze dan allemaal aan op het aanvraagformulier.

Aanmelden Seguridad Social

Met de nodige documenten (in ieder geval geldig paspoort/identiteitskaart + NIE + verdragsformulier 121) meldt u zich bij het regionale kantoor van de Seguridad Social. Voor adressen en telefoonnummers raadpleeg www.seg-social.es. Vraag voor alle zekerheid vooraf welke documenten u dient mee te nemen, want dit kan verschillen per regio. In ons geval werden de verdragsformulieren 121 voorzien van een stempel met daarop de aanmelddatum en kregen wij één exemplaar retour. Enige dagen later ontvingen wij het inschrijvingsbewijs van de Seguridad Social.

 

 

Gezinsleden

Wanneer u naar Spanje verhuist, vul dan ook de persoonlijke gegevens van eventuele meeverzekerde gezinsleden in op het aanvraagformulier. Dat kunnen alleen gezinsleden zijn die zelf géén pensioen of uitkering ontvangen. Gezinsleden met een eigen pensioen of uitkering, moeten zelf een verdragsformulier 121 aanvragen. Voor alle landen geldt trouwens dat uw gezinsleden niet automatisch zijn meeverzekerd. De verzekeringsinstelling van het woonland zal dat namelijk bepalen aan de hand van de eigen wetgeving.

Aanmelden Centro de Salud/Gezondheidscentrum

Nadat u alle bovengenoemde stappen doorlopen heeft dient u zich aan te melden bij het plaatselijke gezondheidscentrum. Het Centro de Salud.

De hoogte van uw inkomen voor de zorgverzekeringswet-bijdrage

Over de vaststelling van de hoogte van uw inkomen waarover deze bijdrage berekend wordt verwijzen wij u naar het onderwerp Opgaaf wereldinkomen op deze site.

 

Spaans leren