Emigreren naar Spanje

Nederlandse uitkering in Spanje

Wonen in Spanje met Nederlandse uitkering

Gaat u emigreren naar Spanje dan kunt u in beginsel uw WAO-, WIA- of WAZ- uitkering behouden, een Wajong uitkering echter niet. Eventuele toeslagen van het UWV op uw uitkering zullen worden beëindigd.

 

 

Wonen in Spanje met behoud van uitkering

Lees hier alle informatie over de gevolgen voor uw Nederlandse uitkering bij emigratie naar Spanje.

Meld uw emigratie tijdig aan het UWV

Als u van plan bent naar Spanje te emigreren dan bent u verplicht het UWV daarover ten minste twee weken van tevoren schriftelijk te informeren. In uw brief dient u behalve de vertrekdatum ook uw buitenlandse adres en het bankrekeningnummer te vermelden waarop u uw uitkering wenst te ontvangen.

Hoe wordt uw uitkering door het UWV berekend als u in Spanje woont?

 • Loonbelasting en premie volksverzekeringen.
  Uw uitkering wordt in principe netto uitgekeerd. Nederland heeft met Spanje een belastingverdrag gesloten, waarin is vastgelegd dat ontvangers van een WAO-, WIA- of WAZ-uitkering belasting verschuldigd zijn in Spanje. Vraag hiervoor een vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen aan bij de Nederlandse belastingdienst.
  Kijk hiervoor bij vrijstelling loonheffing.
 • Bijdragen ZVW (Zorgverzekeringswet) en AWBZ.
  Als u in Spanje gaat wonen, heeft u recht op ziektekostenverstrekkingen ten laste van Nederland. Het UWV houdt de buitenlandbijdrage voor de Zorgverzekeringswet op uw uitkering in.

Belasting aangifte doen in Spanje

Over de aan u netto uitgekeerde inkomsten uit Nederland dient u in Spanje belastingaangifte te doen. Lees hier de informatie over belastingaangifte doen in Spanje.

In Spanje betaalt iemand die meer dan 65% arbeidsongeschikt is geen inkomstenbelasting en hoeft geen belastingaangifte te doen

Uw uitkering wordt door het UWV vrijwel netto uitbetaald (onder aftrek van de buitenlandbijdrage voor de zorgverzekering) en u dient zich in Spanje aan te melden voor het betalen van belastingen over deze Nederlandse inkomsten. In Spanje hoeven inwoners (ook buitenlandse residenten) geen aangifte voor de belastingen te doen als zij aan kunnen tonen meer dan 65% arbeidsongeschikt te zijn, het inkomen niet uit meerdere bronnen komt én het inkomen van een uitkeringsinstantie komt (geen verzekeringsmaatschappij). Vraag hiervoor na uw emigratie een (reeds in het Spaans vertaalde) brief aan bij uw uitkeringsinstantie. Let wel: De Spaanse belastingdienst zal volgens de Spaanse normen afwegen hoeveel uw arbeidsongeschiktheidspercentage is, dit hoeft dus niet per definitie gelijk te zijn aan het genoemde percentage in uw brief. Bent u minder dan 65% arbeidsongeschikt, dan heeft u waarschijnlijk recht op een flinke belastingvrije som waardoor u toch aanzienlijk minder belasting betaalt dan in Nederland.

 

 

Het bewijs dat iemand met een arbeidsongeschiktheidspercentage hoger dan 65% geen aangifte hoeft te doen in Spanje

Informatie over het niet hoeven doen van belastingaangifte voor mensen met een arbeidsongeschiktheidspercentage hoger dan 65% vindt u o.a. in deze folder van de AEAT, de Spaanse belastingdienst over belastingjaar 2012. Uiteraard is deze informatie in de Spaanse taal.

Opbouw AOW voor uitkeringsgerechtigden in het buitenland

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering en gaat u in het buitenland wonen, dan bouwt u geen AOW meer op. U heeft weliswaar Nederlandse inkomsten, maar u woont/werkt niet in Nederland. Lees hier meer over de opbouw AOW en ANW.

Uw zorgverzekering

Uitkeringsgerechtigden die inkomsten in Nederland hebben (WAO-, WIA- of WAZ- uitkering), betalen een zogenoemde verplichte buitenlandbijdrage via het Zorginstituut Nederland (voorheen het College voor Zorgverzekeringen). Zij kunnen daardoor bij de Seguridad Social verzekerd worden. De kosten voor uw medische zorg worden door Nederland (lees het Zorginstituut Nederland) vergoed aan Spanje. Meer informatie vindt u op onze pagina aanmelden Zorginstituut Nederland en Seguridad Social.

Berekening hoogte bijdrage Zorginstituut Nederland, buitenlandbijdrage zorgverzekering

Jaarlijks wijzigen de woonlandfactor en de percentages die u betaalt aan het Zorginstituut Nederland voor uw zorgverzekering. Wij verwijzen u daarom door naar het overzicht van het Zorginstituut Nederland met betrekking tot de hoogte van de nominale bijdrage en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en AWBZ voor 2014.
Een voorbeeld van de definitieve jaarafrekening van het voorgaande jaar vindt u hier.

Zorgtoeslag

Als tegemoetkoming voor de bijdragen voor ZVW en AWBZ kunt u mogelijk Zorgtoeslag ontvangen. De hoogte van de Zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en wordt beoordeeld door de Nederlandse Belastingdienst. Als u denkt recht te hebben op de zorgtoeslag, dan kunt u via de Nederlandse Belastingdienst een formulier aanvragen. Als u hier nog niet over geïnformeerd bent, neem dan contact op met de Belastingdienst via de Belastingtelefoon Buitenland; +31 55 538 53 85 of via Postbus 51; +31 70 308 19 78.

U kunt ook via de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) het aanvraagformulier voor de Zorgtoeslag downloaden. Ook als u niet belastingplichtig bent in Nederland kunt u in aanmerking komen voor een zorgtoeslag. De Belastingdienst kan u hierover verder informeren.

Uw uitkering op een Nederlandse of Spaanse bankrekening laten storten?

U hoeft uw uitkering niet op een Spaanse bankrekening te laten storten. Het mag echter wel. Het UWV kan dan eventuele extra gemaakte kosten voor het overmaken van de uitkering naar uw buitenlandse bank op uw uitkering in mindering brengen.

Een paar Spaanse woorden:

 • Pensionado, Jubilado = Gepensioneerde
 • Pensionista = Uitkeringsgerechtigde
 • Beneficiario = Begunstigde. Wordt gebruikt voor de meeverzekerden bijv. bij de Seguridad Social.

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud en van uw persoonlijke situatie afhankelijk. Laat u voor vertrek goed informeren of deze situatie ook voor u geldt!

 

Spaans leren