Emigreren naar Spanje

Vermogensbelasting in Spanje

Afschaffing vermogensbelasting in SpanjeVermogensbelasting Spanje. Eerst afgeschaft, nu weer tijdelijk ingevoerd.

 

 

 

 

 

Herinvoering vermogensbelasting 2011

De Spaanse regering haalt opnieuw de Vermogensbelasting van stal. Mede gelet op de gevolgen van de crisis heeft de socialistische regering opnieuw de impuesto patrimonio (te vergelijken met vermogensbelasting) van stal gehaald.

Deze nieuwe regeling heeft een tijdelijk karakter voor de jaren 2011 en 2012. De drempel wordt in tegenstelling tot de vorige regeling verhoogd naar 700.000 euro (was vroeger 108.182,18 euro), waarbij de eigen woning tot een bedrag van 300.000 euro wordt vrijgesteld. Per regio kan de maatregel andere gevolgen hebben. De autonome regio's kunnen afwijken van de landelijke
tarieven.

bron: www.gimbreredoorakkers.com

 

Afschaffing vermogensbelasting 2008

Om de economie een impuls te geven heeft de Spaanse overheid per 1 januari 2008 de vermogensbelasting (Impuesto del Patrimonio) afgeschaft.

De afschaffing van de vermogensbelasting geldt uiteraard voor de Spanjaarden, maar ook voor alle fiscaal residenten, ongeacht hun nationaliteit.

 

 

Spaans leren