Emigreren naar Spanje

Opgaaf wereldinkomen

Opgaaf wereldinkomenU ontvangt een opgaaf wereldinkomen als u buiten Nederland woont en een toeslag ontving van de Belastingdienst of een premievervangende bijdrage dient te betalen aan het Zorginstituut Nederland (voorheen het College voor zorgverzekeringen, afgekort CVZ).

 

 

 

Buitenlandbijdrage

Deze bijdrage, ook wel buitenlandbijdrage genoemd, is door uw uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, UWV of uw pensioenfonds) ingehouden op uw uitkering en afgedragen aan het Zorginstituut Nederland.

Opgaaf wereldinkomen

De Belastingdienst stelt onder andere voor het Zorginstituut Nederland het inkomen vast. U ontvangt jaarlijks een Opgaaf wereldinkomen. Op basis van uw wereldinkomen wordt deze bijdrage definitief vastgesteld. Het wereldinkomen is het totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen.

 

 

Niet in Nederland belastbaar inkomen (NiNbi)

Nadat de Belastingdienst uw Opgaaf wereldinkomen heeft ontvangen, krijgt u een beschikking “Niet in Nederland belastbaar inkomen” (NiNbi). Op deze beschikking is uw in Nederland belastbaar loon of uw verzamelinkomen apart vermeld. Dit inkomen vormt samen met het niet in Nederland belastbaar inkomen het wereldinkomen. Uw premievervangende bijdrage wordt berekend over dit wereldinkomen. Over de definitieve hoogte van deze premievervangende bijdrage krijgt u apart bericht van het Zorginstituut Nederland.

 

Spaans leren